ЕЛАНА Мастър клас

Подходящите секторни инвестиции в акции при новите лихви

22 юни 2018, петък, 13:00 - 17:00 часа

София, Софарма Бизнес Тауърс кула Б, зала "Запад"

ELANA Master Class Logo
ELANA Master Class Room

За класа

Подходящите секторни инвестиции в акции при новите лихви

Глобалната икономика навлиза в нов цикъл - инвеститорите започват да настройват стратегиите си към условията на растящи лихви. Този нов етап води до нови възможности за дългосрочни инвестиции в открояващи се сектори.

ЕЛАНА Трейдинг посвещава годишния си Мастър клас на темата „Подходящите секторни инвестиции в акции при новите лихви“, в която ще разгледа как промяната в лихвите ще се отрази на основните инвестиционни активи, като ще акцентира върху перспективите при технологичните и енергийните акции. Експертите на ЕЛАНА Трейдинг ще покажат конкретни стратегии и примери с интересните за спекулативни и дългосрочни инвестиции финансови инструменти.

За кого е подходящ този мастър клас?

 • За инвеститори на финансовите пазари, които желаят да научат повече, за да са готови за преструктуриране на портфейлите си;
 • За хора, които желаят да вземат информирано решение при структуриране на инвестиция на финансовите пазари;
 • За инвеститори в акции, които желаят да научат повече за потенциала на технологичните и енергийните акции;
 • За спестители, които биха желали да разберат повече за интересни възможности за доходно дългосрочно вложение.

Организатор на събитието

Медийни партньори

Лектори

Димитър Георгиев

Димитър Георгиев

Ръководител „Финансови пазари“, ЕЛАНА Трейдинг

Димитър Георгиев е ръководител направление „Финансови пазари“ в ЕЛАНА Трейдинг. Той има 12 години опит в търговия на Българска фондова борса. Присъединява се към екипа на инвестиционния посредник през 2005 г. като валутен дилър. Впоследствие придобива лиценз за брокер на БФБ. През 2007 г. оглавява отдел „Търговия на БФБ“, а през 2010 г. вече отговаря за цялостното направление „Финансови пазари“ в компанията. През 2017 г. Димитър Георгиев стана член на Съвета на директорите на ЕЛАНА Трейдинг. Завършил е бакалавърска степен по „Международни икономически отношения“ и магистратура по „Финанси“ в УНСС. Лицензиран брокер от Комисията за финансов надзор.

Генади Гешев

Генади Гешев

Ръководител "Международни финансови пазари", ЕЛАНА Трейдинг

Генади Гешев е ръководител отдел "Международни финансови пазари" на ЕЛАНА Трейдинг от 2011 г. насам. Присъединява се към екипа на инвестиционния посредник през 2007 г. като дилър в отдел "Международни финансови пазари". Четири години по-късно поема ръководството на отдела. Генади Гешев е завършил магистратура по Международни финанси в УНСС и магистратура по "Телекомуникационна техника и технологии” в Техническия университет.

Цветослав Цачев

Цветослав Цачев

Главен инвестиционен консултант, ЕЛАНА Трейдинг

Цветослав Цачев е главният инвестиционен консултант на ЕЛАНА Трейдинг от 2015 г. с фокус върху инвестиционни консултации, прогнози, обучение и образователни проекти. Преди това в продължение на 10 години е ръководител на отдел „Анализи” в посредника. Присъединява се към екипа на ЕЛАНА през 2003 г. като анализатор. Преди това е работил като редактор по теми финанси и капиталови пазари във в. Пари. Цветослав Цачев е завършил Макроикономика в Университета за национално и световно стопанство, София. Притежава сертификат от Комисията за финансов надзор за инвестиционен консултант.

Програма

 • Лихвената политика по света.
 • Как се отразява върху основните инвестиции.
 • Какво трябва да се има предвид при структуриране и преструктуриране на инвестиционния портфейл.
 • Перспективи на облигациите като ниско рискова инвестиция
 • Каква е спецификата на инвестицията в облигации – по принцип и в предстоящата ера на нарастващи лихви
 • Чрез какви финансови инструменти е подходящо да се търгуват облигациите
 • Конкретни интересни примери за инвестиция.
 • Специфика на инвестициите в технологичния сектор.
 • Тенденции, потенциал и рискове на инвестицията.
 • Чрез какви финансови инструменти може да се търгуват технологичните акции.
 • Подходящи стратегии и интересни компании.
 • Тенденции при петрола и търговията със свързани финансови инструменти.
 • Преглед на подходящи борсово търгувани фондове и анализ на перспективите им.
 • Възможни стратегии с борсово търгувани фондове и секторни компании.

Стандартна цена

45 лв.

 • Осигурено място в залата
 • Безплатно кафе и чай в паузите
 • Дигитална и хартиена презентация
 • Допълнителни обучителни материали
 • Сертификат за присъствие
Регистрация